Frågor och svar


Hur går en behandling till och hur lång tid tar den?
Behandlingen är helt smärtfri och du känner ingenting. Eftersom det är en kall-laser så känner du inte ens ljuset från lasern.
Beroende på vilket område du vill behandla så ligger eller sitter du.


Hur många behandlingar behöver jag?
Exakta svaret på det är förstås svårt att ge, därför har vi alltid en första konsultation tillsammans. Då får vi kunskap om din problematik och vad du vill uppnå. Vår rekommendation är att börja med 5-10 behandlingar och utifrån resultat sen gå vidare. Under konsultationen kommer vi även att titta på
vad vi tillsammans och du som kund kan göra för att få bättre resultat av behandlingarna.


Vilka resultat kan jag vänta mig?
Studierna visar att efter 1 behandling 1 gång per vecka i 6 veckor har testpersonerna på 5 mätpunkter, minskat med drygt 15 cm (15.78). Och en reducering av 1 grad på Nurnberger-Muller Cellulite Scale (25% reduktion).


Hur lång tid tar det innan man börjar se resultat?
På mätningen före och efter en behandling ser man resultat direkt i centimeter på måttbandet.
Några ser och känner även resultat på sin kropp redan efter första behandlingen, men det är väldigt individuellt. Det bästa måttet brukar vara hur kläderna sitter och de flesta känner att kläderna sitter
lösare efter Ca 2-4 behandlingar.
De flesta ser dock ett mätbart resultat efter 4-6 behandlingar.


Hur länge håller resultatet?
Behandlingen klassas som ”icke temporär” vilket innebär att om du behåller en hälsosam kost och det tillsammans med träning, då kan du förvänta ett hållbart resultat.


Finns det några risker eller biverkningar?
Nej!
Studier visar att det inte är skadligt. Inga biverkningar har rapporterats och vi tillämpar endast kontraindikationerna; graviditet och vi behandlar inte barn enligt lag. Alla andra kan nyttja denna naturliga process påskyndad av ljuset från Zerona-lasern. Intressant nog justeras kroppens HDL/LDLvärden samt diabetes-2-markörer gynnsamt efter Zerona-behandling, detta enligt kliniska studier, så hälsoaspekterna är stora.
Ingen smärta, ingen uppvärmning av vävnad, inga kirurgiska ingrepp så du kan fortsätta sina dagliga aktiviteter precis som vanligt direkt efter behandling.
Lasern reducerar fett och uppkomst av celluliter och den ökar collagenet i huden och skapar ATP (energi) i mitokondrien i cellen, och dämpar inflammationer. Med andra ord får du slätare hud och ökad energi som bieffekt.


Vad krävs av mig?
De flesta behöver optimera ditt lymfsystem med att dricka mycket vatten.
Lymfmassage är också något man kan gör på sig själv och du får information om hur. Att se över Kost & Träning för bättre resultat är att rekommendera.
Allt detta tas upp vid din första konsultation.


Hur snabbt efter en graviditet kan jag ta behandlingar?

Rekommendation är att du börjar först efter efterkontrollen hos barnmorska (ca 8 veckor efter förlossning). Om du ammar kan det vara lämpligt att starta när du ammat klart.


Hur länge har man använt Zerona laser?
Den har använts i studier sedan 2012 och har använts av praktiserande läkare sen 2014


Kan man köra varje dag?
Du kan inte överdosera ljuset, men eftersom processen av ljusbehandlingen kvarstår i tre dygn är det ingen idé att behandla varje dag. Påbörja i så fall nästa behandling dag 4.


Varför är det bättre totalt sett att vänta så länge som 1-2 veckor mellan behandlingarna?

Därför att du då ger din kropp mer tid att transportera ut det frigjorda fettet .


Vad händer med det frigjorda fettet?
När det frigjorda fettet har lämnat cellen är behandlingen klar, därefter startar kroppens egna system för att bli av med det frigjorda fettet. Detta sker genom flera samverkande processer, däribland
metabolismen, andningen och det lymfatiska systemet.


Kan fettet gå tillbaka?
Du kan alltid fylla på fettcellerna, men detta sker inifrån, inte från det frigjorda fettet. Så om du ska fylla tillbaka den mängd som maskinen frigjort får du ligga i ordentligt. Det tar i så fall mycket lång tid, därför räknas metoden enligt de forskningsstudier som gjorts som permanent vid bibehållen livsstil.


Hur känns en behandling?
De flesta brukar svara ”ingenting” eftersom vi använder ett rumstempererat ljus. Behandlingen är smärt- och beröringsfri. Det som kan kännas är ökad blodtillförsel och en ökad aktivitet i din lymfa vilket är positivt.


Behöver jag ändra på min kosthållning eller tänka på något annat?
Du behöver inte förändra något i din kosthållning. Om du däremot tar hand om ditt lymfatiska system under behandlingstiden, ökar ditt resultat avsevärt och du känner dig uppfriskad. Många avhåller sig från alkohol och påbörjar lättare träning som till exempel att ut och gå under
behandlingstiden, då effekten från Zeronan påverkar många positivt och motiverar till detta. I samband med behandlingen ger vi dig råd om hur du kan stimulera din lymfa på bäst sätt.


Vem är denna metod för?
Många tror att det endast är för överviktiga eller om man är i riskzonen för livsstilssjukdomar, men de allra flesta är helt vanliga människor och faktiskt ofta de som tränar hårt och tävlar i någon form
av fitness/sport. Maskinen tar bort fett oavsett fysik och resultatet syns tydligt på dem som har en
aktiv lymfa genom ett liv i rörelse. Zerona är således för alla!


Effektiv laserbehandling mot smärta och inflammationer


PL Touch Laser
PL Touch Lasern är en lågenergilaser som behandlar många olika typer av smärtor och inflammationer; ödem, hälsporrar, tennisarm, muskelbristning, läkning av sår, knäproblem m.m.


Behandlingen är helt smärtfri och du känner ingenting. Eftersom det är en kall-laser så känner du inte ens ljuset från lasern. Vissa personer kan känna ett visst pirrande eller surrande i några sekunder. När fotonen träffar kroppens celler börjar de uppföra sig som det var tänkt från början. Cellen utsöndrar ATP och en lång komplex kedja av händelser startar där det egentliga läkandet sker i etapp två, alltså när dina egna celler ger information till sin grann-cell. Det är alltså inte själva lasern som gör något i sig självt utan den ”startar upp” kroppens egna processer. Resultat kan därför variera beroende på patientens egna immunförsvar och kroppens förmåga till respons. Laserljuset gör däremot vad det skall. Oftast mycket mer än vad man först upplever Erchonia som har totalt 16 FDA-godkännanden för sina medicinska lasrar. Dessa lasrar
använder vi för bland annat smärtlindring och vid inflammationer, men även i förebyggande syfte (s.k. prehab).


Ett stort antal olika symtom och medicinska åkommor kan behandlas med dessa lågenergilasrar (”kalla lasrar”) som hjälper kroppens egna naturliga läkningsprocess att komma igång.
Behandlingen är icke-invasiv, helt smärtfri och du känner ingenting av laserterapin. Behandlingen har inte heller några biverkningar.

Kontakta oss


Short and sweet, taglines are like punchlines.

 
 
 
 
unsplash